Ο παρών ιστότοπος και το υλικό που περιέχει (όπως κείμενα, εικόνες, γραφικά, βίντεο, ήχος, λογισμικό και κάθε άλλη μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας) μπορεί να αποτελούν πνευματικό έργο και, συνεπώς, προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών μπορεί συνεπώς να επιφέρει την επιβολή των ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 171, 171-β, 171-γ, 174-β και 174-γ του ιταλικού νόμου αριθ. 633 της 22ας Απριλίου 1941, όπως ισχύει, καθώς και των αστικών κυρώσεων που προβλέπονται στον ιταλικό αστικό κώδικα.

Το υλικό που περιλαμβάνει αυτός ο ιστότοπος αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιούχων των δικαιωμάτων και των δικαιοδόχων τους. Όπου δεν υπάρχει διαφορετική αναφορά, όλα τα δικαιώματα ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην PREGEL SPA. Το υλικό που περιλαμβάνει ο παρών ιστότοπος δεν μπορεί κατά συνέπεια να αντιγραφεί, με οποιοδήποτε αναλογικό ή ψηφιακό μέσο, άμεσα ή έμμεσα, προσωρινά ή μόνιμα, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη γραπτή έγκριση της PREGEL SPA ή των αντίστοιχων δικαιούχων, με εξαίρεση τις αντιγραφές για αποκλειστικά προσωπική χρήση, τις προσωρινές προπαρασκευαστικές αντιγραφές για την πλοήγηση στον ιστότοπο ή για το περιεχόμενο που είναι ρητά διαθέσιμο με άδεια Creative-Commons.

Όλα τα σήματα, καταχωρισμένα και μη, και άλλα διακριτικά σημεία που εμφανίζονται στον ιστότοπο ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες και δεν έχουν εκχωρηθεί με άδεια ή καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσιμα, με την επιφύλαξη διαφορετικής αναφοράς. Απαγορεύεται ειδικότερα η χρήση του λογοτύπου, των εικόνων και των γραφικών της PREGEL SPA, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της PREGEL SPA

Απαγορεύεται επίσης η δημιουργία δεσμού σε άλλον ιστότοπο, ο οποίος θα παραπέμπει σε σελίδα της PREGEL SPA που δεν είναι η αρχική (deep link), χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της PREGEL SPA.

Για την ανταλλαγή ή τη χρήση στατικών ή δυναμικών διαφημιστικών πλαισίων (banner) ή για τη χρήση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, επικοινωνήστε με τις διοικητικές και νομικές υπηρεσίες της PREGEL SPA με υποβολή σαφούς γραπτού αιτήματος στη διεύθυνση:

PREGEL SPA, Via 11 Settembre 2001 n. 5/A 42019 Scandiano (RE) – Frazione Arceto – Ιταλία.

Σε περίπτωση σύνδεσης υπερκειμένου με εξωτερικό ιστότοπο, η PREGEL SPA δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο ή τη χρήση του ιστοτόπου αυτού.

Η παρούσα ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ισχύει και για άλλους αυτόνομους δικαιούχους που ανήκουν στον ίδιο εταιρικό όμιλο με την PREGEL SPA.