Uwagi prawne

Niniejsza witryna i zawarte na niej materiały (takie jak teksty, obrazy, projekty graficzne, filmy, nagrania audio, oprogramowanie i wszelkie inne formy własności intelektualnej) mogą stanowić oryginalne dzieła i w związku z tym są chronione prawem autorskim. Naruszenie praw związanych ze stroną może zatem pociągać za sobą zastosowanie sankcji karnych lub administracyjnych przewidzianych w art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis i 174-ter ustawy z 22 kwietnia 1941 roku, nr 633 z późniejszymi zmianami, a także sankcji cywilnych przewidzianych we włoskim Kodeksie Cywilnym.

Materiały zawarte na tej stronie są wyłączną własnością odpowiednich właścicieli praw i ich cesjonariuszy. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie prawa należą wyłącznie do PREGEL SPA. Materiały zawarte na tej stronie nie mogą być zatem powielane, za pomocą jakichkolwiek środków analogowych lub cyfrowych, bezpośrednio lub pośrednio, tymczasowo lub na stałe, w całości lub w części, bez pisemnej zgody PREGEL SPA lub odpowiednich właścicieli, z wyjątkiem powielania dokonywanego wyłącznie do użytku osobistego lub tymczasowego powielania w celu przygotowania do przeglądania strony lub treści wyraźnie dostępnych na licencji Creative-Commons .

Wszystkie znaki towarowe, zarejestrowane lub nie, oraz inne znaki wyróżniające obecne na stronie należą do prawowitych właścicieli i nie są udzielane na zasadzie licencji ani nie podlegają żadnej formie uzgodnień, z wyjątkiem sytuacji, w których zostały wyraźnie wskazane. Wykorzystywanie logo, zdjęć i grafik PREGEL SPA bez uprzedniej pisemnej zgody PREGEL SPA jest surowo zabronione.

Zabrania się również tworzenia na swojej stronie linku, który łączy się ze stroną PREGEL SPA, która nie jest stroną główną (deep link), bez uprzedniej pisemnej zgody PREGEL SPA.

W celu wymiany i wykorzystania banerów statycznych i dynamicznych lub wykorzystania zawartości tej strony należy skontaktować się z działem administracyjnym i prawnym firmy PREGEL SPA, wysyłając wyraźną pisemną prośbę na adres:
PREGEL SPA, via Comparoni 64 – 42122 Reggio Emilia (RE) – Italy.

W przypadku zamieszczenia hiperłącza do strony zewnętrznej, firma PREGEL SPA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść lub sposób korzystania z tej strony.

Niniejsze UWAGI PRAWNE są również ujawniane w przypadku innych samodzielnych administratorów danych należących do tej samej grupy korporacyjnej co PREGEL SPA.